Schema van lessen en lestijden:

 

Op onderstaande tijdstippen kan jong en oud bij ons terecht om lekker sportief bezig te zijn in de gymzaal van het Dorpshuis. Indien u vrijblijvend een proefles wilt volgen bent u uiteraard van harte welkom.

Rooster lessen SVW over seizoen 2019 - 2020:

 

Dag: Les: Leid(st)er: Tijdstip: Groep:

Dinsdag

Dinsdag

Dinsdag

Woensdag

Woensdag

Vrijdag

 

Gym

Gym

Gym

50+

Total Body Workout

Gezond Bewegen

 

Bas

Bas

Agnes

Marjan

Mirjam

Dorien

14.30 tot 15.30 uur

15.30 tot 16.30 uur

16.30 tot 17.30 uur

09.00 tot 10.00 uur

19.30 tot 20.30 uur

09.00 tot 10.00 uur

 

Kleuters groep 1/2

Combi groep 3/4

Combi groep 5/6

Divers

Vanaf 16 jaar

Divers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contributie:

 

 

Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 30 juni van het volgende jaar.

De contributie bedraagt per verenigingsjaar:

 

Tarieven  

 

 

 

Jeugdleden 3 t/m 12 jaar

Volgend kind uit 1 gezin

50+ gym volwassenen

 

 

€ 107,50

€  90,00

€ 130,00

 

 

 

 

Aanmeldingsformulier SVW